Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Условия за ползване

1. Стоките изложени в E-shop CAMERTON са налични в нашия реален музикален магазин в София на ул. Русалка 3 (до Музикалната Академия).

Доставяме ги чрез Куриерската служба ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Чрез тази служба става и заплащането.

 

 

Когато стоката има само бутон "Добави в количката", стоката е налична в момента в магазина и ще се изпрати от един до три дена.

Когато стоката има етикет "Няма наличност" - означава, че стоката е изчерпана в магазина и няма наличност, но и няма как да се поръча.

Когато стоката има етикет "Няма наличност", "Само по поръчка"  - означава че стоката не се поддържа по принцип в магазина, но можете да я поръчате след договаряне на условията на телефон: 0884453466 или на

E-mail: camerton999@abv.bg

 

2.  Връщане на продукти

 • 2.1.  Клиент на E-shop CAMERTON   може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:
 • 2.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост  и съдържанието му;
 • 2.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно от E-shop CAMERTON;
 • 2.1.3.Продуктите имат фабрични дефекти.
 • 2.1.4.Клиентът е поръчал грешни размери на продуктите.
 • 2.1.5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
 • 2.2.1. Клиентът е задължен да информира E-shop CAMERTON за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 2.1.5.
 • 2.2.2. Клиент, който извести E-shop CAMERTON в съгласие с чл. 2.1.5 е отговорен за връщането на въпросните продукти на E-shop CAMERTON не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай E-shop CAMERTON ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
 • 2.2.3. Клиент на E-shop CAMERTON не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
 • 2.3.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 2.1.4.;
 • 2.4.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 2.1.5. е подадено в срок надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл. 2.1.5. от работния ден следващ датата на сключването на договора.
 • 2.5.3. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 2.1.5. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
 • 2.6.3. В случай на надлежно упражнено право на отказ от договор за продажба от разстояние по смисъла и реда на настоящия Документ, E-shop CAMERTON ще възстанови на Клиента или Члена заплатените от него по договора суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. В случай, че продуктът не може да бъде доставен в рамките на договореното време,  E-shop CAMERTON се задължава да възстанови на Клиента или Члена заплатените от него по договора суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която е следвало да изпълни поръчката . В останалите случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде направено в рамките на 30 дни, считано от датата на потвърждението, че продуктът/услугата са надлежно върнати от Член/Клиент. Възстановяването на сумите става чрез обратна операция по картата.
 • 2.7.3.  В случай на замяна на продукт с идентичен според чл. 2.1.3., замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
 • 2.8.3.  В случай че Клиент върне продукт в съответствие с чл. 2.1.3., но E-shop CAMERTON не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, E-shop CAMERTON се задължава да изплати на клиента стойността на продукта в съответствие с чл. 2.6.3.
 • 2.9.3. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.
 • 2.10.3. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от 2.1.1. , 2.1.2. , 2.1.3 , при които E-shop CAMERTON ще понесе разходите по доставката .